Loading...


Fórum pre kultúru je ostrovom uvažovania o západnej civilizácii na východnom Slovensku.

Združenie f4c rozvíja princípy kultúrnosti, personalizmu a pluralizmu v kontexte judeokresťanskej tradície. V uplynulých rokoch sme na východnom Slovensku zorganizovali viac než stovku diskusií a prednášok filozofov, historikov, literárnych vedcov, ekonómov, teológov a politikov.

Demokracia a sloboda má tendenciu degradovať na tyraniu. Princípy, na ktorých stojí sloboda sú dnes ohrozené ľahostajnosťou, potlačovaním plurality a nástupom primitivizmu. Zažívame azda najdlhšie obdobie pokoja a slobody v našich dejinách. Víziou zdurženia f4c je znovu vydobýjať priestor pre skutočnú slobodu, aby sa budúce generácie nestali obeťami totalitných režimov.

 

V roku 2016 Fórum pre kultúru ukončilo obidva dlhodobé projekty - Diskusné fórum a Hanusove dni. Obidva projekty pokračujú v podobnom formáte v Košiciach pod vedením Spoločenstva Ladislava Hanusa. Združenie f4c sa dnes zameriava na sieťovanie a rozvoj dobrovoľných iniciatív, ktoré sú poznačené odlivom mladých angažovaných ľudí z východného Slovenska. Sme presvedčení, že budúcnosť demokracie a slobody závisí odvahy ľudí samostatne myslieť, utvárať si stanovisko, organizovať sa okolo myšlienky a od schopnosti a ochoty inteligentne vstupovať do verejného diskurzu. Budúcnosť slobody závisí od odolnosti a sily komunít a kvality občianskej spoločnosti.

 

V období 2010 - 2016 sme zorganizovali viac než 100 prednášok a diskusií, každá z nich rozvíjala inú dimenziu slobody.

Profesor Georg Milbradt, bývalý ministerský predseda spolkového štátu Sasko
a ekonomický poradca Angely Merkelovej v prešovskom PKO, november 2016

 

Auditórium UPJŠ Košice sa snaží porozumieť Euckenovmu ordoliberálnemu
ponímaniu ekonomickej slobody a nemeckému modelu sociálneho trhového
hospodárstva počas prednášky Georga Milbradta, november 2016

Maciej Zieba o tom, či je kapitalizmus kresťanský, čo znamená podobenstvo
o boháčovi a uchu ihly, a prečo je súkromné vlastníctvo nedotknuteľné.
Hanusove dni, GTF Prešov, november 2016

 

Západ verzus Rusko: Historicky prvá prešovská diskusia Pod lampou
počas festivalu Hanusove dni v obsadení Tomský, Zajac, Čarnogurský, Šafin.

Prešovská Lampa Západ verzus Rusko neskôr získala novinárske ocenenie
Diskusia roka 2015.

Krize Západu a kult lidství:prednáška Alexandra Tomského
v preplnenej aule Spišskej Kapituly, november 2015

Prvá a dosiaľ jediná prezidentská diskusia na pôde Kňazského seminára
v Spišskej Kapitule v roku 2013 s účasťou Andreja Kisku, dnes už prezidenta SR.

Princípy pluralizmus, personalizmus a kultúrnosť sme detailne rozobrali
v intelektuálnom a duchovnom centre Spiša - v Spišskej Kapitule v období 2010-2014.

V období 2009-2013 sme sa v užšom kruhu Diskusných fór zaoberali
princípmi, na ktorých stojí Západ. Primárne texty Aristotela, Tomáša Akvinského
či Guardiniho sme konfrontovali s aktuálnym kultúrno-spoločenským dianím.

náš team

 

 

Podrobný zoznam realizovaných eventov OZ Fórum pre kultúru 2010-2016
[pri diskusných fórach uvádzame aj použitú literatúru]

1;Piesne Karla Kryla v podaní Viki Olejárovej. Príhovory prizvaných hostí k 27. výročiu pádu totalitného režimu;Viki Olejárová;singer song-writer;príhovory-recepcia;Kapitalizmus vs. socializmus a zápas o slobodu;Nov-16;Festival Hanusove dni;Prešov;Caraffka
2;Svetlo z podzemia: Nočný výstup na prešovskú kalváriu;Dr. Petranská;historik;exkurzia;Kapitalizmus vs. socializmus a zápas o slobodu;Nov-16;Festival Hanusove dni;Prešov;Kalvária
3;Nemecký model sociálne spravodlivého trhového hospodárstva / prednáška na pôde UPJŠ Košice;Georg Milbradt;nemecký ekonóm, xpremiér spolkového štátu Sasko;prednáška;Kapitalizmus vs. socializmus a zápas o slobodu;Nov-16;Festival Hanusove dni;Košice;UPJŠ
4;V čom tkvie úspech nemeckej ekonomiky?;Georg Milbradt;nemecký ekonóm, xpremiér spolkového štátu Sasko;prednáška;Kapitalizmus vs. socializmus a zápas o slobodu;Nov-16;Festival Hanusove dni;Prešov;PKO
5;Aplikácia nemeckého modelu na Slovensku;Marcel Klimek;ekonóm;prednáška;Kapitalizmus vs. socializmus a zápas o slobodu;Nov-16;Festival Hanusove dni;Prešov;PKO
6;Pietna spomienka na obete totalitných režimov pri pamätnej tabuli na Hlavnej (v spolupráci s KPVS);Peter Sandtner;aktivista;exkurzia;Kapitalizmus vs. socializmus a zápas o slobodu;Nov-16;Festival Hanusove dni;Prešov;Hlavná
7;Je kapitalizmus kresťanský?;Maciej Zieba;poľský teológ a filozof;prednáška;Kapitalizmus vs. socializmus a zápas o slobodu;Nov-16;Festival Hanusove dni;Prešov;GTF
8;Benefičný organový koncert venovaný obetiam totalitného myslenia (v spolupráci s OZ Magis);Tomáš Mihalik;organový virtuóz;hudobný hosť;Západ vs Východ a zápas o slobodu;Nov-15;Festival Hanusove dni;Prešov;Františkánsky kostol
9;Výzvy a ideály Generácie Y; v spolupráci s OZ Relevant;Ján Butkovský, Maruška Skoncová, Branislav Frk;n/a;diskusia;Západ vs Východ a zápas o slobodu;Nov-15;Festival Hanusove dni;Prešov;Klubovňa Puzzle
10;Celodenné premietanie filmov o období neslobody (v spolupráci s Ústavom pamäti národa);n/a;n/a;film;Západ vs Východ a zápas o slobodu;Nov-15;Festival Hanusove dni;Prešov;SCALA
11;Prešovská premiéra nového filmu UPN Stopy v snehu. Diskusia o pašovaní literatúry do Československa;Krajňák, Jakubčin, Vecan, Tomský;n/a;diskusia;Západ vs Východ a zápas o slobodu;Nov-15;Festival Hanusove dni;Prešov;SCALA
12;Vernisáž výstavy autentických dokumentov Novembra 89 a vybraných titulov exilového vydavateľstva v Univerzitnej knižnici PU;Peter Haľko, Alexander Tomský;vydavateľ a filozof;vernisáž;Západ vs Východ a zápas o slobodu;Nov-15;Festival Hanusove dni;Prešov;UNIPO
13;Pod lampou Štefana Hríba - Východ-Západ: Geopolitická debata, verejná nahrávka TV Noe;Tomský, Čarnogurský, Zajac, Šafin;n/a;diskusia;Západ vs Východ a zápas o slobodu;Nov-15;Festival Hanusove dni;Prešov;PKO
14;Konferencia Nenápadní hrdinovia. Slávnostná študentská konferencia o tých, ktorí nám prinavrátili slobodu;František Neupauer;historik;prednáška;Západ vs Východ a zápas o slobodu;Nov-15;Festival Hanusove dni;Prešov;PKO
15;Pietna spomienka na obete komunistického režimu a prehliadka mesta Po stopách slobody s Dr. Petranskou;Dr. Petranská;historik;exkurzia;Západ vs Východ a zápas o slobodu;Nov-15;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;Hlavná
16;Koncert vokálneho súboru Vox Aurumque - predstavenie diela Johanna Schimracka;Hana Von Schlosser, ArtD.;dirigent;hudobný hosť;Západ vs Východ a zápas o slobodu;Nov-15;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;Evanjelický kostol
17;História a teológia kultu mučeníctva: Čo stihol Caravaggio než ušiel z Ríma / Bernini - muž, ktorý oživil mramor...;Ľuboslav Hromják;historik a znalec sakrálneho umenia;prednáška;Západ vs Východ a zápas o slobodu;Nov-15;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
18;Prehliadka katedrály sv. Martina pod vedením Dr. Hromjáka;Ľuboslav Hromják;historik a znalec sakrálneho umenia;exkurzia;Západ vs Východ a zápas o slobodu;Nov-15;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
19;Ach, Európa! Neformálna diskusia o budúcnosti Európy;Tomský, Duda, Mikloško;n/a;diskusia;Západ vs Východ a zápas o slobodu;Nov-15;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
"20;Zrodenie slobody. Premietanie historického dokumentu Acton Institute spojené s diskusiou
o koreňoch demokracie;František Neupauer;historik;film-diskusia;25 rokov od Novembra 89;Nov-14;Festival Hanusove dni;Prešov;GSM"
21;Putovanie po miestach pamäti v Prešove -stretnutie pri soche slobody;František Neupauer, Dr. Petranská;historik;exkurzia;25 rokov od Novembra 89;Nov-14;Festival Hanusove dni;Prešov;UNIPO
22;Diskusia: 25 rokov po novembri;Andrea Turčanová, Jana Žitňanská, Piotr Bajda, František Neupauer;n/a;diskusia;25 rokov od Novembra 89;Nov-14;Festival Hanusove dni;Prešov;DAD
23;Koncert skupiny Sion;skupina Sion;n/a;hudobný hosť;25 rokov od Novembra 89;Nov-14;Festival Hanusove dni;Prešov;DAD
24;Slovenská tradícia konzervativizmu;Ľuboslav Hromják;historik;prednáška;Budúcnosť konzervativizmu v postkomunistických krajinách;Nov-14;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
25;Čo je to konzervativizmus a jeho budúcnosť - pohľad z Českej republiky;Roman Joch;politológ;prednáška;Budúcnosť konzervativizmu v postkomunistických krajinách;Nov-14;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
26;Budúcnosť konzervativizmu - pohľad zo Slovenska;Milan Krajniak;politický marketér;prednáška;Budúcnosť konzervativizmu v postkomunistických krajinách;Nov-14;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
27;Budúcnosť konzervativizmu - pohľad z Poľska;Piotr Bajda;politológ;prednáška;Budúcnosť konzervativizmu v postkomunistických krajinách;Nov-14;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
28;Panelová diskusia hostí;Joch, Krajniak, Bajda, Hromják, Duda;n/a;diskusia;Budúcnosť konzervativizmu v postkomunistických krajinách;Nov-14;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
29;Wszystko inaczej: Poetické pásmo Silvie Kaščákovej venované Wisławe Szymborskej;Silvia Kaščáková;poetka a textárka;poézia;Budúcnosť konzervativizmu v postkomunistických krajinách;Nov-14;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
30;Człowiek z nadziei: premietanie filmu  o Lechovi Walensovi spojené s diskusiou;Piotr Bajda;politológ;film-diskusia;Budúcnosť konzervativizmu v postkomunistických krajinách;Nov-14;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
31;Slovensko v Európe a kríza Európskej únie;Daniel Lipšic;n/a;diskusia;Európa, Slovensko a EÚ;Apr-14;Ostatné;Košice;UPC
32;Muž do každého počasia: Premietanie filmu o Tomášovi Morusovi;n/a;n/a;film;Princíp pluralizmu;Sep-13;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
33;Introitus: Josef Šoltés, prekladateľ životopisnej knihy Mozaika jedného muža;Jozef Šoltés;prekladateľ;diskusia;Princíp pluralizmu;Sep-13;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
34;Späť k základom: Hanusov princíp pluralizmu;Marek Hrubčo;prekladateľ;prednáška;Princíp pluralizmu;Sep-13;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
35;Viera ako jazyková hra;Jozef Murín;informatik a teológ;prednáška;Princíp pluralizmu;Sep-13;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
36;Pluralita, relativita, realita;Juraj Lauko;filozof;prednáška;Princíp pluralizmu;Sep-13;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
37;Princíp pluralizmu v kontexte personalistickej filozofie;Andrej Rajský ;filozof;prednáška;Princíp pluralizmu;Sep-13;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
38;Prezidentská debata s J. Čarnogurským, A. Kiskom, R. Procházkom a P. Osuským;n/a;n/a;prezidentská diskusia;Princíp pluralizmu;Sep-13;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
39;Vysoká aktuálnosť Hanusovej kultúrnej filozofie;Ján Letz;filozof;prednáška;Rozprava o kultúrnosti;Sep-12;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
40;Súčasná Generácia Y z perspektívy hanusovskej snaživosti;Terézia Rončáková;žurnalista;prednáška;Rozprava o kultúrnosti;Sep-12;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
41;Hanusova kutúrnosť cez prizmu aktuálnej literárnej vedy;Jozef Palaščák;literárny vedec;prednáška;Rozprava o kultúrnosti;Sep-12;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
42;Stanovisko a šírka;Jozef Debnár;redaktor;prednáška;Rozprava o kultúrnosti;Sep-12;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
43;Gen AO, problém indiferentizmu a Hanusova vec, o ktorú tu ide;Marek Hrubčo;prekladateľ;prednáška;Rozprava o kultúrnosti;Sep-12;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
44;Premietanie filmu 22 hláv spojené s diskusiou;Matúš Demko;historik;prednáška;Rozprava o kultúrnosti;Sep-12;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
45;Židovská tradícia v politickom myslení a kresťanský pohľad na človeka, Skillen, James W. and Rockne M. McCarthy, editors. Political Order and the Plural Structure of Society. Atlanta: Scholars Press, 1991. – An Introduction to the Readings, strany 137-149; Lev XIII.: Rerum Novarum, časť I. ;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Úvahy o občianskej spoločnosti, konzervatívnom politickom myslení, americkej republikánskej tradícii v porovnaní s európskou;Apr-12;Diskusné fórum 5. cyklus;Košice;TF
46;Načo nám je občianska spoločnosť? Aplikácia pluralistického myslenia na súčasnosť. Neuhaus, Richard John. The Naked Public Square: Religion and Democracy in America. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1984. strany: IX-XII; 156-201  Berger, Peter L. and Richard  ohn Neuhaus. To Empower People: From State to Civil Society/ Twentieth Anniversary Edition (Michael Novak, editor). Washington, D.C.: The American Enterprise Institute, 1996. strany 1-8; 51-57; 132-208  ;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Úvahy o občianskej spoločnosti, konzervatívnom politickom myslení, americkej republikánskej tradícii v porovnaní s európskou;Apr-12;Diskusné fórum 5. cyklus;Košice;TF
47;Aktuálna spoločensko politická situácia na Slovensku - diskusia.;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Úvahy o občianskej spoločnosti, konzervatívnom politickom myslení, americkej republikánskej tradícii v porovnaní s európskou;Apr-12;Diskusné fórum 5. cyklus;Košice;TF
"48;Seminár F4C o jednej z najpolitickejších Euripidových tragédií: Medea. Hĺbková sonda do podstaty gréckej tragédie spojená s návštevou divadla: Literatúra:1. POKORNÝ, P., Hermeneutika: s. 17-21, 49-52, 71-78, 106-110. (cz)
(Kapitoly: 1. Co je hermeneutika?2.2.2 Pragmatika 2.2.2.1 Autor a pragmatika textu 2.4.2 Metafora a mýtus 3.7.3 Čtenář a text) 2. Blackwell Companion to Greek Tragedy: Introduction (Rebecca Bushnell) (en) 3. EURIPIDES: Medeia, Tatran, 1986 (Preklad Vojtech Mihálik) (sk) 4. Audio mp3: Oresteia. Melvyn Bragg and guests discuss the 'Oresteia', the seminal trilogy of tragedies by Aeschylus (en) With Edith Hall, Professor of Greek Cultural History at Durham University; Simon Goldhill, Professor of Greek at the University of Cambridge; Tom Healy, Professor of Renaissance Studies at Birkbeck College, University of London. http://www.bbc.co.uk/programmes/p003k9fk (listen online & check further reading...) 5. Audio mp3: Slovenský rozhlas / Devín – Autor na dnes: Euripides (sk)
6. Euripides – Britannica entry 7. C.A.E. Luschnig: Medea in Corinth: Political Aspects of Euripides' Medea (en) Odporúčané: 8. M. L. Earle: Medea, Introduction, s. 14-64 (en pdf) 2. Blackwell Companion to Greek Tragedy (ostatné kapitoly, en pdf) Štátne divadlo Košice, Medeia, Antická dráma 18.01.2012 – 19.00 (alternatívne 15.02.2012 – 19.00 alebo 28. 3. 2012 – 19,00) Stretnutie a diskusia;n/a;n/a;divadelné prestavenie-diskusia;Veľké diela západnej civilizácie;Apr-12;Ostatné;Košice;ŠDK/TF"
"49;Je Západ v úpadku? Západná civilizácia a francúzska revolúcia. Huntington, Samuel P.: The clash of civilizations? Foreign Affairs; Summer 1993; 72, 3
Fergusson, Niall: Civilisation. The West and the Rest. Introduction: Rasselas’s Chapters: Question / Burke’s Prophecy; Penguin Books Ltd., 2011
;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Úvahy o občianskej spoločnosti, konzervatívnom politickom myslení, americkej republikánskej tradícii v porovnaní s európskou;Mar-12;Diskusné fórum 5. cyklus;Košice;TF"
"50;Aká jednota v rozmanitosti? Pluralistická sociálna štruktúra zakorenená v histórii, zvykoch a tradíciách. Skillen, James W. and Rockne M. McCarthy, editors. Political Order and the Plural Structure of Society. Atlanta: Scholars Press, 1991.
strany 1-6; 31-77 (Reflections of the Revolution in France)
Attarian. „Edmund Burke: Champion of Ordered Liberty“.
;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Úvahy o občianskej spoločnosti, konzervatívnom politickom myslení, americkej republikánskej tradícii v porovnaní s európskou;Mar-12;Diskusné fórum 5. cyklus;Košice;TF"
"51;Americký experiment (Tocqueville – Murray) Murray, J.C.: We Hold These Truths: Catholic Reflections on the American Proposition, Introduction: The Civilization of the Pluralist Society. Ch. 1. E Pluribus Unum: The American Consensus Na západ od Západu : omstvo amerického úspechu i problémov. Kohutiar, Juraj. Vydání: 1. vyd. Published: Bratislava : Charis, 1998.
Odporúčané: Murray, J.C.: We Hold These Truths: The American Proposition., Chapter, Ch. 2. Civil Unity and Religious Integrity;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Úvahy o občianskej spoločnosti, konzervatívnom politickom myslení, americkej republikánskej tradícii v porovnaní s európskou;Mar-12;Diskusné fórum 5. cyklus;Košice;TF"
52;Idea politického konzervativizmu. Kirk, R.: Conservative Mind, From Burke to Eliot, Alabama Policy Institute, 2005,  s. 75-117ô Ten Conservative Principles, Politics of Prudence (ISI Books, 1993), 1993 Russell Kirk ;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Úvahy o občianskej spoločnosti, konzervatívnom politickom myslení, americkej republikánskej tradícii v porovnaní s európskou;Feb-12;Diskusné fórum 5. cyklus;Košice;TF
53;Symboly ako obrazy doby a znaky čias;František Mikloško;parlamentár;prednáška;Pamäť a identita;Sep-11;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
54;Nebezpečná pamäť v myslení J.B.Metza;Jozef Murín;informatik a teológ;prednáška;Pamäť a identita;Sep-11;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
55;Povojnové a postkomunistické miesta pamäti v bývalom Československu: úvaha o postojoch národov k režimom;Marty Manor;historik;prednáška;Pamäť a identita;Sep-11;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
56;Skrývanie a odkrývanie pamäti;František Neupauer;historik;prednáška;Pamäť a identita;Sep-11;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
57;Ako správne používať symbol?;Marek Hrubčo, Jozef  Palaščák;aktivista;prednáška;Pamäť a identita;Sep-11;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
58;Paralelné moderované diskusie;Marty Manor, František Mikloško, Jozef Murín, František Neupauer;n/a;diskusia;Pamäť a identita;Sep-11;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
59;Otvorenie výstavy o Berlínskom múre;František Mikloško;n/a;výstava;Pamäť a identita;Sep-11;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
60;Poteické soireé;Silvia Kaščáková, Jozef Palaščák;poeta;poetické soireé;Pamäť a identita;Sep-11;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
61;70 rokov Hanusovej Rozpravy o kultúrnosti;Ivan Chalupecký;historik;prednáška;Pamäť a identita;Sep-11;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
"62;Centesimus Annus - Neokonzervatívny pohľad Ján Pavol II. – Centessimus Annus Weigel, George. „Centesimus Annus: The Architecture of Freedom.“ Free Society Reader. strany: 3-21 Neuhaus, R.J.: „The liberalism of John Paul II.“ Free Society Reader.Allen, J.L.: Is Iohn Paul II too liberal?
;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda II.;Apr-11;Diskusné fórum 4. cyklus;Košice;TF"
63;Európska demokracia a Jacques Maritian Maritain, J.: Man and The State, (orig.) University of Chicago Press, Chicago, 1951. Schuman, R.: Pre Európu George Weigel: Europe’s problem. And Ours. ;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda II.;Apr-11;Diskusné fórum 4. cyklus;Košice;TF
64;Princíp pluralizmu v myslení Ladislava Hanusa Hanus, L.: Princíp pluralizmu, Bratislava, Lúč, 1997 Halík, T.: Vzvýván i nevzýván, Je postmoderní kultura postsekulární? cambridgeská prednáška (2004);n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda II.;Apr-11;Diskusné fórum 4. cyklus;Košice;TF
65;Náboženstvo a demokracia. Neuhaus, Richard John. The Naked Public Square: Religion and Democracy in America. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1984. strany: IX-XII; 156-201 Maciej Zieba: Chrám uprostred polis, Free Society Reader / Nové Horizonty, 2/2010, Temple in the Polis. Faith is not ideology;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda II.;Mar-11;Diskusné fórum 4. cyklus;Košice;TF
"66;Pluralistická sociálna štruktúra zakorenená v histórii, zvykoch a tradíciach. Skillen, James W. and Rockne M. McCarthy, editors. Political Order and the Plural Structure of Society. Atlanta: Scholars Press, 1991. strany 1-6; 31-77
Attarian. „Edmund Burke: Champion of Ordered Liberty“.
;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda II.;Mar-11;Diskusné fórum 4. cyklus;Košice;TF"
67;Aplikácia pluralistického politického myslenia na súčasnosť - sprostredkovacie štruktúry“ a občianska spoločnosť Berger, Peter L. and Richard John Neuhaus. To Empower People: From State to Civil Society/ Twentieth Anniversary Edition (Michael Novak, editor). Washington, D.C.: The American Enterprise Institute, 1996. strany 1-8; 51-57; 132-208 ;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda II.;Mar-11;Diskusné fórum 4. cyklus;Košice;TF
68;Izraelský filmový večer (Ajami, 2010) spojený s diskusiou s expertom na izraelské reálie;Ján Mičko;n/a;film-diskusia;Fimlový večer;Mar-11;Ostatné;Košice;Burekas
"69;Americký experiment. Novak, Michael. On Two Wings: Humble Faith and Common Sense at the American Founding. San Francisco: Encounter Books, 2001. strany 5-24 Kohutiar, Juraj: Na západ od západu. Bratislava. Charis. 1998. strany 147-168 Odporúčané: Novak, Michael. „Against the Adversary Culture“. Free Society Reader.
strany 254-261
„John Paul II on the American Experiment“. Free Society Reader.
strany 392-394
;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda II.;Feb-11;Diskusné fórum 4. cyklus;Košice;TF"
70;Od stretnutí mládeže ku kultúrnemu hnutiu: vznik a vývoj komunity Quickborn;Walter Zahner;architekt;prednáška;Od osoby k osobnosti;Sep-10;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
71;Kresťanská osobnosť v politike: úloha vzdelávania a kultúrneho rastu;Ján Figeľ;politik;prednáška;Od osoby k osobnosti;Sep-10;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
72;Dôležitosť budovania historickej pamäti pre súčasnosť;František Mikloško;parlamentár;prednáška;Od osoby k osobnosti;Sep-10;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
73;Večne všedná antropomimezis Boha;Martn Benikovský;literárny vedec;prednáška;Od osoby k osobnosti;Sep-10;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
74;Ekleziálne výzvy skrytej cirkvi;Jozef Murín;informatik a teológ;prednáška;Od osoby k osobnosti;Sep-10;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
75;Náboženská komunikácia v médiách: čo naozaj potrebujeme;Terézia Rončáková;žurnalista;prednáška;Od osoby k osobnosti;Sep-10;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
76;Vzdelávanie v Kolégiu Antona Neuwirtha;Juraj Šúst;učiteľ;prednáška;Od osoby k osobnosti;Sep-10;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
77;Spoločenstvo Ladislava Hanusa - priestor pre rast;Monika Kuhajdová;aktivistka;prednáška;Od osoby k osobnosti;Sep-10;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
78;Nenápadní hrdinovia;František Neupauer;historik;prednáška;Od osoby k osobnosti;Sep-10;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
79;Umenie ako jedna z realizácií kultúry ;Jozef Palaščák;literárny vedec;prednáška;Od osoby k osobnosti;Sep-10;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
80;Premietanie filmu Zrodenie slobody (Acton Institute) spojené s diskusiou;Ľuboslav Hromják;historik;film-diskusia;Od osoby k osobnosti;Sep-10;Festival Hanusove dni;Spišská Kapitula;KS
81;Kríza etiky, práva a rodinného života    Sorokin, Pitirim A. Krise našeho věku. Praha. 1948.    strany 7-20, 102-160.  Christensen, “Sorokin: Prophet of Family Decay”.  ;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Apr-10;Diskusné fórum 3. cyklus;Košice;UPC
82;Človek a kultúra    Ladislav Hanus. Človek a kultúra. BA: Lúč, str. 39-121 ;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Apr-10;Diskusné fórum 3. cyklus;Košice;UPC
83;Kresťanstvo a európska kultúra        Guardini¸ Romano. Konec novověku, s. 7-89;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Apr-10;Diskusné fórum 3. cyklus;Košice;UPC
84;Kresťanský pohľad na kultúru, spoločnosť a politiku Stott, John (1990). Decisive Issues Facing Christians Today. Flemming H.  Revell/Baker Book House, Grand Rapids, Michigan.;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Mar-10;Diskusné fórum 3. cyklus;Košice;UPC
85;Zmysel, úloha a funkcie kresťanského spoločenstva  Lean, Garth: God’s politician. Colorado Springs:  Helmers&Howard, 1987. strany: xix – xxiii¸ 1-7¸ 101-119¸ 167-178¸ 185-187;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Mar-10;Diskusné fórum 3. cyklus;Košice;UPC
86;Kresťanstvo a západná civilizácia   Dawson, Christopher. The Historic Reality of Christian Culture. London, United Kingdom: Routledge and Kegan Paul Ltd, 1960. strany 13-120;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Mar-10;Diskusné fórum 3. cyklus;Košice;UPC
"87;Konštrukt Richarda H. Niebuhra Niebuhr, H. Richard. Christ and Culture, Harper SanFrancisco
;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Feb-10;Diskusné fórum 3. cyklus;Košice;UPC"
"88;Centesimus Annus - Neokonzervatívny pohľad Ján Pavol II. – Centessimus Annus Weigel, George. „Centesimus Annus: The Architecture of Freedom.“ Free Society Reader. strany: 3-21 Neuhaus, R.J.: „The liberalism of John Paul II.“ Free Society Reader.Allen, J.L.: Is Iohn Paul II too liberal?
;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda;Apr-09;Diskusné fórum - 2. cyklus;Košice;UPC"
89;Európska demokracia a Jacques Maritian Maritain, J.: Man and The State, (orig.) University of Chicago Press, Chicago, 1951. Schuman, R.: Pre Európu George Weigel: Europe’s problem. And Ours. ;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda;Apr-09;Diskusné fórum - 2. cyklus;Košice;UPC
90;Princíp pluralizmu v myslení Ladislava Hanusa Hanus, L.: Princíp pluralizmu, Bratislava, Lúč, 1997 Halík, T.: Vzvýván i nevzýván, Je postmoderní kultura postsekulární? cambridgeská prednáška (2004);n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda;Apr-09;Diskusné fórum - 2. cyklus;Košice;UPC
91;Náboženstvo a demokracia. Neuhaus, Richard John. The Naked Public Square: Religion and Democracy in America. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1984. strany: IX-XII; 156-201 Maciej Zieba: Chrám uprostred polis, Free Society Reader / Nové Horizonty, 2/2010, Temple in the Polis. Faith is not ideology;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda;Mar-09;Diskusné fórum - 2. cyklus;Košice;UPC
"92;Pluralistická sociálna štruktúra zakorenená v histórii, zvykoch a tradíciach. Skillen, James W. and Rockne M. McCarthy, editors. Political Order and the Plural Structure of Society. Atlanta: Scholars Press, 1991. strany 1-6; 31-77
Attarian. „Edmund Burke: Champion of Ordered Liberty“.
;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda;Mar-09;Diskusné fórum - 2. cyklus;Košice;UPC"
93;Aplikácia pluralistického politického myslenia na súčasnosť - sprostredkovacie štruktúry“ a občianska spoločnosť Berger, Peter L. and Richard John Neuhaus. To Empower People: From State to Civil Society/ Twentieth Anniversary Edition (Michael Novak, editor). Washington, D.C.: The American Enterprise Institute, 1996. strany 1-8; 51-57; 132-208 ;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda;Mar-09;Diskusné fórum - 2. cyklus;Košice;UPC
"94;Americký experiment. Novak, Michael. On Two Wings: Humble Faith and Common Sense at the American Founding. San Francisco: Encounter Books, 2001. strany 5-24 Kohutiar, Juraj: Na západ od západu. Bratislava. Charis. 1998. strany 147-168 Odporúčané: Novak, Michael. „Against the Adversary Culture“. Free Society Reader.
strany 254-261 „John Paul II on the American Experiment“. Free Society Reader. strany 392-394
;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Pluralizmus, demokracia, sloboda;Feb-09;Diskusné fórum - 2. cyklus;Košice;UPC"
95;Kríza etiky, práva a rodinného života    Sorokin, Pitirim A. Krise našeho věku. Praha. 1948.    strany 7-20, 102-160.  Christensen, “Sorokin: Prophet of Family Decay”.  ;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Apr-08;Diskusné fórum 1. cyklus;Košice;UPC
96;Človek a kultúra    Ladislav Hanus. Človek a kultúra. BA: Lúč, str. 39-121 ;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Apr-08;Diskusné fórum 1. cyklus;Košice;UPC
97;Kresťanstvo a európska kultúra        Guardini¸ Romano. Konec novověku, s. 7-89;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Apr-08;Diskusné fórum 1. cyklus;Košice;UPC
98;Kresťanský pohľad na kultúru, spoločnosť a politiku Stott, John (1990). Decisive Issues Facing Christians Today. Flemming H.  Revell/Baker Book House, Grand Rapids, Michigan.;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Mar-08;Diskusné fórum 1. cyklus;Košice;UPC
99;Zmysel, úloha a funkcie kresťanského spoločenstva  Lean, Garth: God’s politician. Colorado Springs:  Helmers&Howard, 1987. strany: xix – xxiii¸ 1-7¸ 101-119¸ 167-178¸ 185-187;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Mar-08;Diskusné fórum 1. cyklus;Košice;UPC
100;Kresťanstvo a západná civilizácia   Dawson, Christopher. The Historic Reality of Christian Culture. London, United Kingdom: Routledge and Kegan Paul Ltd, 1960. strany 13-120;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Mar-08;Diskusné fórum 1. cyklus;Košice;UPC
"101;Konštrukt Richarda H. Niebuhra Niebuhr, H. Richard. Christ and Culture, Harper SanFrancisco
;n/a;n/a;moderovaná diskusia;Spoločnosť a kultúra - kresťanský pohľad;Feb-08;Diskusné fórum 1. cyklus;Košice;UPC

 

 

partneri

Doposiaľ nás podporili tieto organizácie

Konrad Adenauer Stiftung, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Goethe Institut a Poľský inštitút

Naši partneri:

Mesto Prešov, Mesto Spišské podhradie, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Ústav pamäti národa, Konfederácia politických väzňov Slovenska, Projekt Nenápadní hrdinovia, Múzeum zločinov a obetí komunizmu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Knižnica UNIPO, Univerzitné pastoračné centrum Prešov, OZ Relevant, OZ Magis, Ústav pamäti národa, postoj.sk , .týždeň a mnohí ďalší.

 

 

 


OZ Fórum pre kultúru (f4c)
Alexandra Matušku 6409/7
080 01 Prešov
Slovenská republika

forumprekulturu @ gmail.com
(txt)

Marek Hrubčo
+421-(0)-904-381-638